BBQ

lekker dames

Aanmelden voor de BBQ op zaterdag.

Zaterdag om 18.00 is de grote barbeque.

Dit moet, zoals ieder jaar, vooraf worden betaald!
Op zaterdag kan je je hiervoor niet meer aanmelden, omdat wij dit voor de EFPM moeten bestellen.

De kosten zijn, net als vorig jaar, € 13,- per persoon

Dit moet uiterlijk vrijdag 28 augustus op onze clubrekening staan.
Rabobank in Nuth
iban nr.: NL 42 RABO 0310 2167 45
bic nr.: RABONL2U

Latere aanmeldingen kunnen helaas niet meer worden meegenomen!