Aantal Ford Puma’s in Nederland

Op deze pagina vind je de informatie over het aantal Ford Puma’s in Nederland.
Vanaf 1 januari 2005 volgen wij, a.d.v. Bovag-Rai gegevens, de ontwikkeling van het aantal Puma’s op de Nederlandse wegen.
Gegevens van voor 2005 zijn (online) niet te vinden.
Vanaf 1 januari 2021 volgen wij de ontwikkeling a.d.v. gegevens op de site, Kenteken.TV “hoeveel zijn er nog”.
Omdat na de introductie van de ‘nieuwe Puma’, vanaf januari 2020, op de Bovag-Rai site alle onder naam Ford Puma verkochte modellen samen opgeteld worden. 
Actuele stand adv Kenteken TV  hoeveel zijn er nog; aantal Puma’s in Nederland  

Van de in totaal 133.000 geproduceerde Puma’s, zijn er 1600 in Nederland verkocht.

De verkoop in Nederland startte in november 1997, echter hebben wij hier geen verkoopcijfers van.
In Duitsland ging de verkoop in juni 1997 van start.

Ondanks dat de laatste Puma officieel op 11 december 2001 van de band liep zijn er in 2002 nog 41 Puma’s op kenteken gezet en zelfs nog 3 in 2003!

In de begin jaren van Pumadrivers werd het aantal van 1965 verkochte Puma’s in Nederland genoemd, maar daar hebben we nooit een bron van kunnen achterhalen. 
Daarom gaan wij uit van het aantal op de Autoweek site. 

Verkopen in Nederland 1600 stuks (bron Autoweek) ;
1998; 484
1999; 562
2000; 369
2001; 141
2002; 41
2003; 3

 

 

De Pumadrivers clubstatistieken, altijd up to date, vind je hier;

Actuele Pumadrivers club statistieken 

Ontwikkeling aantal Puma’s in Nederland sinds 1 januari 2005 

1 januari 2005 waren er 1857 Puma’s geregistreerd, 257 meer dan er origineel in Nederland verkocht zijn.
Opmerkelijk is dat 1 januari 2011 maar liefst 1991 Puma’s geregistreerd stonden.
Een toename van 301 stuks, +24,44 % t.o.v. de 1600 in Nederland nieuw verkochte Puma’s. 

Januari 2015 zakten we met 1589 Puma’s voor het eerst onder de 1600 in Nederland verkochte Puma’s.
Verder valt op dat het aantal Puma’s pas sinds januari 2016 (nog 1400) duidelijk onder het aantal in Nederland nieuw verkochte Puma’s gezakt is.
De import uit met name Duitsland zorgde er voor dat het aantal Puma’s in ons land altijd relatief hoog is gebleven t.o.v. de daadwerkelijk in Nederland verkochte Puma’s.  
Met nog 979 Puma’s zijn we in 2017 voor het eerst onder de 1000 Puma’s in Nederland gedoken.
De grootste daling in een jaar was in 2018. Op 1 januari 2019 waren er 224 Puma’s minder dan op 1 januari 2018.
Met 24,37% was de daling in 2020 de procentueel grootste daling in een jaar.
31 Januari 2021 waren er nog 500 Puma’s geregistreerd. 427 Met origineel Nederlands kenteken en 73 import Puma’s.

Stand per 1 januari 2021
512 Puma’s in Nederland.
Een daling van 59 stuks, 10.33 %  t.o.v. 1 januari 2020. 
Een duidelijk veel lagere daling dan verwacht.
De kleinste daling in aantallen sinds 2013 en de kleinste procentuele daling sinds 2015.
Deze geringe daling is heel opmerkelijk en duidelijk een trendbreuk t.o.v. de ontwikkeling van de laatste jaren.  

Ten opzichte van de in Nederland nieuw verkochte Puma’s (1600) is dat een teruggang van 1088 stuks, -68,0 %.
Ten op zichtte van het hoogst aantal geregistreerde Puma’s (1991) is dit een teruggang van 1.479 stuks, -74,28 %
Stand per 1 januari 2020
              Import          Nieuw          Totaal
1997;           7                     6                  13
1998;        23                   69                  91
1999;        20                 144                164
2000;        17                 130                147
2001;          6                   62                  68  
2002;         2                   25                   27
2003;         0                     2                     2       

Totaal;     75                 438                 512                   
     

Puma’s in Nederland vanaf 1-1-2005

1-1-2021 waren er 512 Puma’s in Nederland (-59 = – 10.33 %)
1-1-2020 waren er 571 Puma’s in Nederland (-184 = -24,37 %)
1-1-2019 waren er 755 Puma’s in Nederland (-224 = -22,88 %)
1-1-2018 waren er 979 Puma’s in Nederland. (- 213 = -17,87 %)
1-1-2017 waren er 1192 Puma’s in Nederland. (- 208 = -14,86 %)
1-1-2016 waren er 1400 Puma’s in Nederland. (- 189 = -11,89 %)
1-1-2015 waren er 1589 Puma’s in Nederland. (- 151 = -8,68 %)
1-1-2014 waren er 1740 Puma’s in Nederland. (- 97 = -5,28%)
31-3-2013 waren er 1.837 Puma’s in Nederland. (- 31 = -1,66 %) geen gegevens 1-1-2013 
1-1-2012 waren er 1.868 Puma’s in Nederland. (- 123 = -6,18 %)
1-1-2011 waren er 1.991 Puma’s in Nederland. (+ 29 =  +1,48 %)
1-1-2010 waren er 1.962 Puma’s in Nederland. (+ 7 = + 0,36 %)
1-1-2009 waren er 1.955 Puma’s in Nederland (+ 8 = + 0,41 %)
1-1-2008 waren er 1.947 Puma’s in Nederland. (+ 86 = +4,62 %)
1-1-2007 waren er 1.861 Puma’s in Nederland. (+ 7 = +0,38 %)
1-1-2006 waren er 1854 Puma’s in Nederland (-3 =  -0,16 %)
1-1-2005 waren er 1857 Puma’s in Nederland.

 
Bovag – en Rai gegevens;
Bovag en Rai site

Puma’s t.o.v. het Nederlandse wagenpark.

1/1/2021
totaal aantal auto’s in NL 9.230.858 – 100 %
Ford 609.806 = 6.61 %
Puma’s 512 = 0.0055 %

1/1/2020
totaal aantal auto’s in NL  8.938.572 = 100 %
Ford 605.678 = 6.78 %
Puma’s 571 = 0,0063 %

1/1/2019
totaal aantal  auto’s in NL 8.787.283 = 100 %
Ford 606.290 = 6.90 %
Puma’s 755 = 0.009 %

1/1/2018
totaal aantal auto’s in NL 8.594.600 = 100 %
Ford 606.321 = 7.02 %
Puma’s 979 = 0.011%

1/1/2017
totaal aantal auto’s in NL 8.439.318 = 100% 
Ford 607.677 = 7.20 %
Puma’s 1.192 = 0.014 %

1/1/2016
totaal aantal auto’s in NL 8.336.414 = 100%
Ford 610.351 = 7.32 %
Puma’s 1.400 = 0.016 %

1/1/2015
totaal aantal auto’s in NL 8.192. 570 = 100 %
Ford 603.635 = 7.442 %
Puma’s 1.589 = 0.019 %

31/3/2014
totaal aantal auto’s in NL 8.163.590 = 100 %
Ford 607.498 = 7.442 %
Puma’s 1704 = 0.021 %

31/12/2013
totaal aantal auto’s in NL 8.153.897 = 100%
Ford 608.018 = 7.458 %
Puma’s 1740 = 0.021 %

31/12/2012
totaal aantal auto’s in NL 8.142.387 = 100%
Ford 607.842 = 7.465 %
Puma’s 1.868 = 0,023 %

31/09/2011
totaal aantal auto’s in NL 8.135.102 = 100 %
Ford 613.006 = 7,535 %
Puma’s 1.984 = 0,024 %

31/08/2010
totaal aantal auto’s in NL 7.904.583 = 100 %
Ford 604.745 = 7,651 %
Puma’s 1.970 = 0.025 %

31/08/2009
totaal aantal auto’s in NL 7.800.123 = 100 %
Ford; 602.165 = 7,72 %
Puma’s 1.957 = 0.025 %

per 1-1-2007 waren er 1.861 Puma’s in Nederland
Totaal auto’s 7.413.000 = 100 %
Ford 586.306 = 7,909 %
Puma’s  1.861 = 0,025 %