Aantal Ford Puma’s in Nederland

Op deze pagina vind je de informatie over het aantal Ford Puma’s in Nederland.
Vanaf 1 januari 2005 volgen wij, a.d.h.v. Bovag-Rai gegevens, de ontwikkeling van het aantal Puma’s op de Nederlandse wegen.
Gegevens van voor 2005 zijn (online) niet te vinden.
Vanaf 1 januari 2021 volgen wij de ontwikkeling a.d.h.v. gegevens op de site, Kenteken.TV “hoeveel zijn er nog”.
Omdat na de introductie van de ‘nieuwe Puma’, vanaf januari 2020, op de Bovag-Rai site alle onder de naam Ford Puma verkochte aantallen samen opgeteld worden. 
Actuele stand adhv Kenteken TV  hoeveel zijn er nog; aantal Puma’s in Nederland  

Van de in totaal 133.000 geproduceerde Puma’s, zijn er 1600 in Nederland verkocht.

De officiële verkoop in Nederland startte in november 1997, echter hebben wij geen verkoopcijfers van 1997.
In Duitsland ging de verkoop in juni 1997 van start.

Ondanks dat de laatste Puma officieel op 11 december 2001 van de band liep zijn er in 2002 nog 41 Puma’s op kenteken gezet en zelfs nog 3 in 2003!

In de begin jaren van Pumadrivers werd het aantal van 1965 verkochte Puma’s in Nederland genoemd, maar daar hebben we nooit een bron van kunnen achterhalen. 
Daarom gaan wij uit van het aantal op de Autoweek site. 

Verkopen in Nederland 1600 stuks (bron Autoweek) ;
1998; 484
1999; 562
2000; 369
2001; 141
2002; 41
2003; 3

De oudste bij ons bekende Nederlandse Puma werd  16 oktober 1997 op kenteken (SH-XD-92) gezet. Opmerkelijk omdat ‘officieel’ de verkoop pas in november startte. 
De jongste Nederlandse Puma werd 31 november 2002 op kenteken (39-LB-KB) gezet.

De jongste bij ons bekende Nederlandse Puma werd op 7 februari 2003 op kenteken (48-LK-SR) gezet, Deze is gesloopt op 26-9-2023.
De oudste Puma op Nederlands kenteken is 24 september 1997 op Duits kenteken gezet en 6 oktober 2014 op Nederlands kenteken (15-GV-RJ).

De jongste Puma  werd 27 maart 2003 op Duits kenteken gezet en 7 februari 2022 op Nederlands kenteken (P-363-DJ)   

 

 

De Pumadrivers clubstatistieken, altijd up to date, vind je hier;

Actuele Pumadrivers club statistieken 

Ontwikkeling aantal Puma’s in Nederland sinds 1 januari 2005 

1 januari 2005 waren er 1857 Puma’s geregistreerd, 257 meer dan er origineel in Nederland verkocht zijn.
Opmerkelijk is dat 1 januari 2011 maar liefst 1991 Puma’s geregistreerd stonden.
Een toename van 301 stuks, +24,44 % t.o.v. de 1600 in Nederland nieuw verkochte Puma’s. 

Januari 2015 zakten we met 1589 Puma’s voor het eerst onder de 1600 in Nederland verkochte Puma’s.
Verder valt op dat het aantal Puma’s pas sinds januari 2016 (nog 1400) duidelijk onder het aantal in Nederland nieuw verkochte Puma’s gezakt is.
De import uit met name Duitsland zorgde er voor dat het aantal Puma’s in ons land altijd relatief hoog is gebleven t.o.v. de daadwerkelijk in Nederland verkochte Puma’s.  
Met nog 979 Puma’s zijn we in 2017 voor het eerst onder de 1000 Puma’s in Nederland gedoken.
De grootste daling in een jaar was in 2018. Op 1 januari 2019 waren er 224 Puma’s minder dan op 1 januari 2018.
Met 24,37% was de daling in 2019 de procentueel grootste daling in een jaar.
Opmerkelijk was de geringe daling in 2020, Met 59 de kleinste daling in aantallen sinds 2013 en met 10.33 % de kleinste procentuele daling sinds 2015. 
31 Januari 2021 waren er nog 500 Puma’s geregistreerd. 427 Met origineel Nederlands kenteken en 73 import Puma’s.
2 December 2021 waren er nog 400 Puma’s geregistreerd. 338 Met origineel Nederlands kenteken en 62 import Puma’s. 
Opmerkelijk was dat in 2022 maar liefst 6 Puma’s zijn geïmporteerd. Het was de eerste keer sinds 2016 dat er weer een Puma werd geïmporteerd is. 
10 Juni 2023 waren er nog 300 Puma’s geregistreerd in Nederland. 248 Met origineel Nederlands kenteken en 52 import Puma’s.

Stand per 1 januari 2024
275 Puma’s in Nederland
Een daling van 46 stuks, 14,33 % t.o.v. een jaar eerder.
Opmerkelijk is dat ongeveer 45 % van de 275 Puma’s geen APK meer heeft.
Opmerkelijk is ook, dat van die +/- 125 Puma’s er 92 al meer dan 1 jaar geen apk meer hebben.

De 229 origineel Nederlandse Puma’s op NL kenteken staan, zijn ten opzichte van de in Nederland nieuw verkochte Puma’s (1600) een teruggang van 1.371 stuks (= 85,69 %).
Ten op zichtte van het hoogst aantal geregistreerde Puma’s (1991) is dit een teruggang van 1.762 stuks (= 88,50 %).

              Import          Nieuw          Totaal     tov 2023
1997;           7                    3                10          +  1 (import)
1998;          9                   47                56          –  4
1999;         10                  67                77          – 14
2000;         16                  63                79          – 16
2001;          3                   32                 35          – 8 
2002;          0                   17                 17          – 3
2003;          1                     0                   1          -2      

Totaal;      46                 229                275      – 9  import en – 37 originele NL     
     

Puma’s in Nederland vanaf 1-1-2005
1-1-2024 waren er 275 Puma’s in Nederland (-46 = -14,33 %)
1-1-2023 waren er 321 Puma’s in Nederland (-73 = -18,53 %)
1-1-2022 waren er 394 Puma’s in Nederland (- 118 = -23,05 %)
1-1-2021 waren er 512 Puma’s in Nederland (-59 = -10,33 %)
1-1-2020 waren er 571 Puma’s in Nederland (-184 = -24,37 %)
1-1-2019 waren er 755 Puma’s in Nederland (-224 = -22,88 %)
1-1-2018 waren er 979 Puma’s in Nederland. (- 213 = -17,87 %)
1-1-2017 waren er 1192 Puma’s in Nederland. (- 208 = -14,86 %)
1-1-2016 waren er 1400 Puma’s in Nederland. (- 189 = -11,89 %)
1-1-2015 waren er 1589 Puma’s in Nederland. (- 151 = -8,68 %)
1-1-2014 waren er 1740 Puma’s in Nederland. (- 97 = -5,28%)
31-3-2013 waren er 1.837 Puma’s in Nederland. (- 31 = -1,66 %) geen gegevens 1-1-2013 
1-1-2012 waren er 1.868 Puma’s in Nederland. (- 123 = -6,18 %)
1-1-2011 waren er 1.991 Puma’s in Nederland. (+ 29 =  +1,48 %)
1-1-2010 waren er 1.962 Puma’s in Nederland. (+ 7 = +0,36 %)
1-1-2009 waren er 1.955 Puma’s in Nederland (+ 8 = +0,41 %)
1-1-2008 waren er 1.947 Puma’s in Nederland. (+ 86 = +4,62 %)
1-1-2007 waren er 1.861 Puma’s in Nederland. (+ 7 = +0,38 %)
1-1-2006 waren er 1854 Puma’s in Nederland (-3 =  -0,16 %)
1-1-2005 waren er 1857 Puma’s in Nederland.

Puma’s t.o.v. het Nederlandse wagenpark.
1/1/2024 totaal aantal auto’s in NL  9.697.889 = 100 %
Ford 755.649 = 7.79 %
Puma’s 275 = 0.0028 %

1/1/2023
totaal aantal auto’s in NL 9.406.248 = 100 %
Ford 743.111 = 7.90 %
Puma’s 321 = 0.0034 %

1/1/2022
totaal aantal auto’s in NL 9.316.817 = 100 %
Ford 740.809 = 7.95 %
Puma’s 394 = 0.0042 %

1/1/2021
totaal aantal auto’s in NL 9.230.858 = 100 %
Ford 609.806 = 6.61 %
Puma’s 512 = 0.0055 %

1/1/2020
totaal aantal auto’s in NL  8.938.572 = 100 %
Ford 605.678 = 6.78 %
Puma’s 571 = 0,0063 %

1/1/2019
totaal aantal  auto’s in NL 8.787.283 = 100 %
Ford 606.290 = 6.90 %
Puma’s 755 = 0.009 %

1/1/2018
totaal aantal auto’s in NL 8.594.600 = 100 %
Ford 606.321 = 7.02 %
Puma’s 979 = 0.011%

1/1/2017
totaal aantal auto’s in NL 8.439.318 = 100% 
Ford 607.677 = 7.20 %
Puma’s 1.192 = 0.014 %

1/1/2016
totaal aantal auto’s in NL 8.336.414 = 100%
Ford 610.351 = 7.32 %
Puma’s 1.400 = 0.016 %

1/1/2015
totaal aantal auto’s in NL 8.192. 570 = 100 %
Ford 603.635 = 7.442 %
Puma’s 1.589 = 0.019 %

31/3/2014
totaal aantal auto’s in NL 8.163.590 = 100 %
Ford 607.498 = 7.442 %
Puma’s 1704 = 0.021 %

31/12/2013
totaal aantal auto’s in NL 8.153.897 = 100%
Ford 608.018 = 7.458 %
Puma’s 1740 = 0.021 %

31/12/2012
totaal aantal auto’s in NL 8.142.387 = 100%
Ford 607.842 = 7.465 %
Puma’s 1.868 = 0,023 %

31/09/2011
totaal aantal auto’s in NL 8.135.102 = 100 %
Ford 613.006 = 7,535 %
Puma’s 1.984 = 0,024 %

31/08/2010
totaal aantal auto’s in NL 7.904.583 = 100 %
Ford 604.745 = 7,651 %
Puma’s 1.970 = 0.025 %

31/08/2009
totaal aantal auto’s in NL 7.800.123 = 100 %
Ford; 602.165 = 7,72 %
Puma’s 1.957 = 0.025 %

per 1-1-2007 waren er 1.861 Puma’s in Nederland
Totaal auto’s 7.413.000 = 100 %
Ford 586.306 = 7,909 %
Puma’s  1.861 = 0,025 %