Aantal Ford Puma’s in Nederland

Op deze pagina vind je de informatie over het aantal Ford Puma’s in Nederland.
Vanaf 1 januari 2005 volgen wij, a.d.v. Bovag-Rai gegevens, de ontwikkeling van het aantal Puma’s op de Nederlandse wegen.
Gegevens van voor 2005 zijn (online) niet te vinden.

Van de in totaal 134.000 geproduceerde Puma’s, zijn er 1600 in Nederland verkocht.

De verkoop in Nederland startte in januari 1998, in Duitsland ging de verkoop in juni 1997 van start.

Ondanks dat de laatste Puma officieel op 11 december 2001 van de band liep zijn er in 2002 nog 41 Puma’s op kenteken gezet en zelfs nog 3 in 2003!

In de begin jaren van Pumadrivers werd het aantal van 1965 verkochte Puma’s in Nederland genoemd, maar daar hebben we nooit een bron van kunnen achterhalen.
Daarom gaan wij uit van het aantal op de Autoweek site. 

Verkopen in Nederland 1600 stuks (bron Autoweek) ;
1998; 484
1999; 562
2000; 369
2001; 141
2002; 41
2003; 3

 

 

De Pumadrivers clubstatistieken, altijd up to date, vind je hier;

Actuele Pumadrivers club statistieken

Ontwikkeling aantal Puma’s in Nederland sinds 1 januari 2005 

1 januari 2005 waren er 1857 Puma’s geregistreerd, 257 meer dan er origineel in Nederland verkocht zijn.
Opmerkelijk is dat 1 januari 2011 maar liefst 1991 Puma’s geregistreerd stonden.
Een toename van 301 stuks, +24,44 % t.o.v. de 1600 in Nederland nieuw verkochte Puma’s. 

Januari 2015 zakten we met 1589 Puma’s voor het eerst onder de 1600 in Nederland verkochte Puma’s.
Verder valt op dat het aantal Puma’s pas sinds januari 2016 (nog 1400) duidelijk onder het aantal in Nederland nieuw verkochte Puma’s gezakt is.
De import uit met name Duitsland zorgde er voor dat het aantal Puma’s in ons land nog altijd relatief hoog is gebleven t.o.v. de daadwerkelijk in Nederland verkochte Puma’s.  
Met nog 979 Puma’s zijn we in 2017 voor het eerst onder de 1000 Puma’s in Nederland gedoken.
224 Puma’s minder op 1 januari 2019, was de grootste daling in een jaar.

Stand per 1 januari 2020
571 Puma’s in Nederland.
Een daling van 184 stuks  t.o.v. 1 januari 2019. 
Met 24,37% de procentueel grootste daling tot nu toe.
Ten opzichte van de in Nederland nieuw verkochte Puma’s (1600) is dat een teruggang van 1029 stuks, -64,3 %.
Ten op zichtte van het hoogst aantal geregistreerde Puma’s (1991) is dit een teruggang van 1.420 stuks, -71,3 %
 

Puma’s in Nederland vanaf 1-1-2005

1-1-2020 waren er 571 Puma’s in Nederland (-184 = -24,37 %)
1-1-2019 waren er 755 Puma’s in Nederland (-224 = -22,88 %)
1-1-2018 waren er 979 Puma’s in Nederland. (- 213 = -17,87 %)
1-1-2017 waren er 1192 Puma’s in Nederland. (- 208 = -14,86 %)
1-1-2016 waren er 1400 Puma’s in Nederland. (- 189 = -11,89 %)
1-1-2015 waren er 1589 Puma’s in Nederland. (- 151 = -8,68 %)
1-1-2014 waren er 1740 Puma’s in Nederland. (- 97 = -5,28%)
31-3-2013 waren er 1.837 Puma’s in Nederland. (- 31 = -1,66 %) geen gegevens 1-1-2013 
1-1-2012 waren er 1.868 Puma’s in Nederland. (- 123 = -6,18 %)
1-1-2011 waren er 1.991 Puma’s in Nederland. (+ 29 =  +1,48 %)
1-1-2010 waren er 1.962 Puma’s in Nederland. (+ 7 = + 0,36 %)
1-1-2009 waren er 1.955 Puma’s in Nederland (+ 8 = + 0,41 %)
1-1-2008 waren er 1.947 Puma’s in Nederland. (+ 86 = +4,62 %)
1-1-2007 waren er 1.861 Puma’s in Nederland. (+ 7 = +0,38 %)
1-1-2006 waren er 1854 Puma’s in Nederland (-3 =  -0,16 %)
1-1-2005 waren er 1857 Puma’s in Nederland.

Bovag – en Rai gegevens;

Bovag en Rai site

Rai vereniging

Puma’s t.o.v. het Nederlandse wagenpark.

1/1/2020
totaal aantal auto’s in NL  8.938.572 = 100 %
Ford 605.678 = 6.78 %
Puma’s 571 = 0,006 %

1/1/2019
totaal aantal  auto’s in NL 8.787.283 = 100 %
Ford 606.290 = 6.90 %
Puma’s 755 = 0.009 %

1/1/2018
totaal aantal auto’s in NL 8.594.600 = 100 %
Ford 606.321 = 7.02 %
Puma’s 979 = 0.011%

1/1/2017
totaal aantal auto’s in NL 8.439.318 = 100% 
Ford 607.677 = 7.20 %
Puma’s 1.192 = 0.014 %

1/1/2016
totaal aantal auto’s in NL 8.336.414 = 100%
Ford 610.351 = 7.32 %
Puma’s 1.400 = 0.016 %

1/1/2015
totaal aantal auto’s in NL 8.192. 570 = 100 %
Ford 603.635 = 7.442 %
Puma’s 1.589 = 0.019 %

31/3/2014
totaal aantal auto’s in NL 8.163.590 = 100 %
Ford 607.498 = 7.442 %
Puma’s 1704 = 0.021 %

31/12/2013
totaal aantal auto’s in NL 8.153.897 = 100%
Ford 608.018 = 7.458 %
Puma’s 1740 = 0.021 %

31/12/2012
totaal aantal auto’s in NL 8.142.387 = 100%
Ford 607.842 = 7.465 %
Puma’s 1.868 = 0,023 %

31/09/2011
totaal aantal auto’s in NL 8.135.102 = 100 %
Ford 613.006 = 7,535 %
Puma’s 1.984 = 0,024 %

31/08/2010
totaal aantal auto’s in NL 7.904.583 = 100 %
Ford 604.745 = 7,651 %
Puma’s 1.970 = 0.025 %

31/08/2009
totaal aantal auto’s in NL 7.800.123 = 100 %
Ford; 602.165 = 7,72 %
Puma’s 1.957 = 0.025 %

per 1-1-2007 waren er 1.861 Puma’s in Nederland
Totaal auto’s 7.413.000 = 100 %
Ford 586.306 = 7,909 %
Puma’s  1.861 = 0,025 %