Financien 2023

FINANCIEN OVERZICHT 2023
Momenteel in kas: € 2222.38
INKOMSTEN
Januari
Datum
Bedrag
Beschrijving
4-1-2023
€ 15.00
Contributie Julia
5-1-2023
€ 15.00
Contribitie Pieter
6-1-2023
€ 15.00
Contributie Gerrit
9-1-2023
€ 15.00
Contributie Yves Simoens
12-1-2023
€ 15.00
Contributie Willard
22-1-2023
€ 15.00
Contributie Jelle
28-1-2023
€ 15.00
Contributie K van der Zwet
30-1-2023
€ 16.55
2 Badges
Februari
Datum
Bedrag
Beschrijving
6-2-2023
€ 4.40
Afscheid Joram EFPM camping terug Martin
 
Maart
Datum
Bedrag
Beschrijving
April
Datum
Bedrag
Beschrijving
Mei
Datum
Bedrag
Beschrijving
Juni
Datum
Bedrag
Beschrijving
Juli
Datum
Bedrag
Beschrijving
Augustus
Datum
Bedrag
Beschrijving
September
Datum
Bedrag
Beschrijving
Oktober
Datum
Bedrag
Beschrijving
November
Datum
Bedrag
Beschrijving
December
Datum
Bedrag
Beschrijving
UITGAVEN
Januari
Datum
Bedrag
Beschrijving
3-1-2023
€ 2.25
Kosten Rabobank januari
12-1-2023
€ 67.80
Cadeau Sonja en Mariette voor kerstmeeting
 
 
 
 
 
 
Februari
Datum
Bedrag
Beschrijving
2-2-2023
€ 2.25
Kosten Rabobank februari
6-2-2023
€ 27.16
Afscheid Joram EFPM camping via Martin
Maart
Datum
Bedrag
Beschrijving
April
Datum
Bedrag
Beschrijving
Mei
Datum
Bedrag
Beschrijving
Juni
Datum
Bedrag
Beschrijving
Juli
Datum
Bedrag
Beschrijving
Augustus
Datum
Bedrag
Beschrijving
September
Datum
Bedrag
Beschrijving
Oktober
Datum
Bedrag
Beschrijving
November
Datum
Bedrag
Beschrijving
December
Datum
Bedrag
Beschrijving
Totale inkomsten voor 2023 : € 125.95
Totale uitgaven voor 2023 : € 99.46
Saldo per 31/12/2023 : € 2222.38