Wetgeving en uitlaten

Hier vind je frequently asked questions over de Puma.

Moderators: Passiepooh, pumamartin, Puma Moderators

Gesloten
pumamartin
Puma Addict
Puma Addict
Berichten: 1377
Lid geworden op: zo 10 jul 2005, 3:31 pm
Facebook Pagina: https://www.facebook.com/martin.oerlemans.3
Locatie: Wijnandsrade
Contacteer:

Wetgeving en uitlaten

Bericht door pumamartin » vr 22 dec 2006, 11:06 am

Op de website van EPS Uitlaten en USA Engines staat een zeer interessant artikel over wat nu wel en niet mag ten aanzien van uitlaten op grond van de Nederlandse wetgeving . Dit artikel is hier met medeweten en toestemming van EPS Uitlaten en USA Engines geplaatst. Er zijn geen veranderingen toegepast, met uitzondering van twee toevoegingen (verwijzigingen naar de website in verband met voorbeelden).
Er is de laatste tijd veel te doen over geluid en het al dan niet verplicht zijn van een E-keurmerk op (onder anderen) een (sport)uitlaat. Er is zelfs een televisieprogramma geweest waarin werd getoond hoe iemand een bekeuring kreeg omdat er geen E-keurmerk op z?n einddemper zat. Maar is dat wel terecht? Een kleine samenvatting van de wet en regelgeving op dit gebied aangevuld met praktische tips!

Op de weg zetten, "handhaving" en de APK:
Voordat een auto in Nederland op de weg mag moet er een typegoedkeuring voor deze auto komen. In de regel wordt dat door importeur verzorgd. Alleen als je zelf een auto importeert krijg je hier ook mee te maken. Omdat dit voor de meeste autobezitters niet aan de orde is gaan we er hier niet verder op in.

Handhaving. Of in gewoon Nederlands: de dingen waar oom agent op let:
Het handhavingsbeleid is gebaseerd op de zogenaamde Permanente Eisen. Hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement beschrijft deze permanente eisen. Afdeling 2 gaat over personenauto?s en daarvan gaat ?3 over de motor. Als je dan doorbladert naar Artikel 5.2.11 gaat het over het uitlaatsysteem, geluid en de luchtverontreiniging. Dit is dus de basis voor de eisen waaraan je uitlaat moet voldoen!

De APK tenslotte: verplicht voor auto?s vanaf 3 jaar. Ook hier vormt het Voertuigreglement de basis. Er zijn echter diverse artikelen in het Voertuigreglement waar bij de APK NIET op wordt gecontroleerd!

De uitlaat en de APK:
Als het op de APK keuring aankomt is de wetgeving redelijk overzichtelijk. Het voertuigreglement omschrijft waaraan een uitlaat moet voldoen: Vrij vertaald komt het er op neer dat de uitlaat over de hele lengte gasdicht moet zijn (met uitzondering van afwateringsgaatjes) en dat hij deugdelijk bevestigd moet zijn. Verder moet er vanaf bepaalde bouwjaren een katalysator onder zitten en moeten de uitlaatgassen aan bepaalde emissie-eisen voldoen. NB: bij een diesel hoeft er ?ongeacht het bouwjaar- voor de APK geen katalysator aanwezig te zijn. De auto moet wel aan de zgn. roettest voldoen, maar in de praktijk is dat geen enkel probleem (Sterker nog: zonder de kat meet je in veel gevallen zelfs MINDER roet!) Waar de APK zich NIET mee bezighoudt is:
* het aantal dempers
* de plek(ken) waar de uitlaat uitkomt
* het geluidsniveau

V??rkomen of een bekeuring?
We hebben een hoop wetten en regels in Nederland en iedereen (wie dat nooit doet mag zich melden!) overtreedt wel eens een regel. Omdat het niet erg praktisch is om iedereen die b.v. 5 km te hard rijdt dan maar gelijk maar voor de rechter te slepen is er een hele reeks overtredingen benoemd waarvoor je een Administratieve sanctie (oftewel: ?bekeuring?) krijgt opgelegd. Wat je precies waarvoor mag gaan betalen staat omschreven in de "Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften", beter bekend als de Wet Mulder.

Wat gaat dat kosten?
In deze wet Mulder staat een tabel met alle mogelijke overtredingen en daarnaast staat hoeveel dat je kan gaan kosten. Voor elke overtreding staat een feitcode en daarnaast staat ook op welke wet of besluit deze "bekeuring" gebaseerd is. Als je veel tijd hebt en/of erg ge?nteresseerd in juridisch Nederlands kun je tot in detail uitzoeken op welke wetten, regels of besluiten jouw bekeuring gebaseerd is.

Geen E-keurmerk: een voorbeeld!
Nemen we als voorbeeld de bekeuring zoals die is uitgeschreven door verbalisant ("oom agent" )153 uit Groningen. De bekeuring werd uitgeschreven omdat er geen E-keurmerk op de einddemper zat. Maar klopt dat wel?
Een kleine analyse van het gele briefje ([i]zie onderstaande website; edit webmaster[/i]): Het lege vak in het midden had "uitlaat zonder keurmerk" of iets van die strekking moeten vermelden, maar verbalisant 153 is kennelijk geen liefhebber van schrijven. Categorie 2 betekent dat hier gaat om de bestuurder van een personenauto. Bij feitcode N110d staat in de bijlage van de Wet Mulder: -"de vereiste symbolen niet aanwezig of goed leesbaar zijn", gebaseerd op artikel 5.2.11 van het voertuigreglement. Als je al zover bent met uitzoeken denk je waarschijnlijk: "shit, die agent heeft gelijk!".
Maar lees verder!
Het voertuigreglement paragraaf 5.2.11 bestaat uit 13 leden. Als je ze allemaal doorleest (inclusief het "besluit geluidproduktie motorvoertuigen? en het ?Besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging? waarnaar verwezen wordt) vindt je alleen in lid 8 en 13 een concrete verwijzing naar een aangebracht symbool. Vrij vertaald gaat dit over auto?s op gas, waarbij een stikkertje of plaatje is aangebracht met afstel- en emissie-gegevens. Weghalen of onleesbaar maken van dit symbool kan je dus een bekeuring opleveren. Maar dit gaat dus NIET over een E-keurmerk op een uitlaat! De afgebeelde bekeuring is dus ten onrechte opgelegd!
Ook als je de hele wet Mulder er verder op naslaat is er geen enkele feitcode die betrekking heeft op het ontbreken van een typeplaatje op een uitlaat!

Boete voor brulpijp?
Mag je alle dempers weghalen of niet? Voor wat de APK betreft: geluid en aantal dempers zijn geen APK-keuringspunten. Zie het kader De uitlaat en de APK. Voor wat de handhaving (?oom agent?) betreft ligt het verhaal iets anders. Volgens het voertuigreglement (zie kader ) moet een personenauto blijven behoren tot een goedgekeurd type?..

Vrij vertaald betekent dit dat hij ook moet blijven voldoen aan de geluidseisen van het goedgekeurde type, oftewel: STIL. Maar hoe stel je nu vast of een auto teveel geluid maakt? In de wet staat een nauwkeurig omschreven meetprocedure: de meting moet gebeuren met een gekalibreerde geluidsniveaumeter met voldoende ruimte om de auto op een geschikte ondergrond en met niet teveel achtergrondlawaai (zie kader Het meten van uitlaatgeluid). Bovendien moet worden gemeten met een bedrijfswarme motor en bij stilstaande auto. OP HET GEHOOR VASTSTELLEN DAT EEN AUTO TE LUID IS VOLDOET DUS NIET AAN DE MEETPROCEDURE!

Voertuigreglement, ? 5.2.11:

8. De in het zevende lid bedoelde controle van de afstelling van het stationaire mengsel vindt bij personenauto?s die worden gevoed door een al dan niet tot vloeistof verdicht gas en die in gebruik zijn genomen: na 31 december 1993, of na 31 december 1990 doch v??r 1 januari 1994, indien aan de typeaanduiding op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs de aanduiding S6, K6, S9, K9, U9, N9, E2 of N2 is toegevoegd, plaats aan de hand van de afstel- en controlegegevens, vermeld op het op het voertuig aangebrachte symbool, bedoeld in artikel 3a, tweede lid, van het besluit typekeuring motorrijtuigen luchtverontreiniging, dan wel aan de hand van de gegevens vermeld in het kentekenregister.?

12. Het in het achtste lid bedoelde symbool moet op het voertuig aanwezig zijn en moeten (spelfoutje?) goed leesbaar zijn.

Het meten van uitlaatgeluid: Artikel 2.3.6:

* De meting vindt plaats in de open lucht.
* Het proefterrein mag niet blootstaan aan sterke akoestische storingen. Hieraan wordt voldaan indien het oppervlak van het terrein bestaat uit beton, asfalt, tegel sof een vergelijkbaar hard materiaal.
* Het proefterrein moet minimaal de afmetingen van een rechthoek hebben waarvan de zijden zich op ten minste 3,00 meter afstand van de personenauto bevinden zoals weergegeven in figuur 4. Binnen deze rechthoek mogen zich geen personen of voorwerpen bevinden die niet noodzakelijk zijn voor de meting. De personenauto wordt op zodanige wijze binnen de rechthoek geplaatst dat de microfoon zich op ten minste 1.00 meter afstand van eventueel aanwezige trottoirbanden bevindt.
* De waarden die door de geluidsniveaumeter voor het omgevingsgeluid en de wind worden aangegeven moeten tenminste 10dB beneden het geluidsniveau zijn gelegen dat in het kentekenenregister wordt vermeld. Dit wordt gecontroleerd door vaststelling van het achtergrondgeluidsniveau voor en na de meting. De microfoon van de geluidsmeter mag van een passende windkap worden voorzien mits rekening wordt gehouden met de invloed daarvan op de gevoeligheid van de microfoon.
* Voor aanvang van de meting moet de motor van de personenauto op bedrijfstemperatuur worden gebracht.
* De meting vindt plaats bij een stilstaande personenauto.

Betekent dit dat een bekeuring ?op het gehoor? niet rechtsgeldig is? In de praktijk kan een agent in extreme gevallen iemand een bekeuring geven voor te hard rijden zonder te meten: Op de site van het Bureau verkeers-handhaving OM staat het als volgt omschreven: ? In zeer uitzonderlijke gevallen kun je zelfs bekeurd worden doordat die opsporingsambtenaar zelf ziet dat iemand rijdt met een op zijn ervaring als politieagent geschatte snelheid van xx km/h. Dat moet dan wel een veel hogere snelheid zijn dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Deze situatie komt overigens nauwelijks voor. ? Analoog hieraan zou een agent wellicht ook een bekeuring kunnen uitschrijven als hij je 7 straten van te voren aan hoort komen. Ook zou een agent wellicht wel je papieren kunnen innemen op grond van het vermoeden dat de auto niet voldoet aan het voertuigreglement. In dat geval moet je of binnen 4 weken op het bureau aan komen tonen dat je auto wel aan de eisen voldoet, of -als de politie het zelf niet kan vaststellen - worden je papieren doorgestuurd naar de RDW. Dan moet je dus bij de RDW aantonen dat je aan de geluidseisen voldoet (en daar kunnen ze wel meten!?..)

Conclusie en voorbehoud:
Voor wat de APK betreft moet een uitlaat gasdicht en deugdelijk bevestigd zijn. Verder moet bij jongere benzineauto?s de katalysator aanwezig zijn. Voor diesels is de katalysator niet verplicht. Wel moet de auto voldoen aan de emissie-eisen.
Er is geen feitcode in de wet Mulder voor het ontbreken van een e-keurmerk op een uitlaat. In gewoon Nederlands: daar kun je dus geen bekeuring voor krijgen! (En mocht je hem wel krijgen, dan dien je een gemotiveerd beroepsschrift in. Zie kader ?beroepschrift?; zie ook hiervoor de website; edit webmaster)
Bij een bekeuring voor ?te veel uitlaatgeluid?, vastgesteld op ?het gehoor?, heeft een beroepsschrift een re?le kans als niet gaat om extreem geluid. Bij het vaststellen is dan immers niet de wettelijk procedure gevolgd, en het zonder meetmiddelen vaststellen van een niet overduidelijke overschrijding is zeer discutabel. Ook als de auto bij de ?meting? niet op bedrijfstemperatuur was, is dat zeker een punt om een in beroepschrift te vermelden; dit is immers ook vereist bij een offici?le meting.
Deze conclusies zijn gebaseerd op vele dagen speurwerk en vele vragen aan o.a. de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in Lelystad en het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM). Beide instanties zijn zeer behulpzaam geweest in het beantwoorden van vragen en het toelichten van de diverse wetsteksten, waarvoor dank! Dit artikel is geschreven naar beste weten. U kunt hier echter GEEN rechten aan ontlenen.
Bron:
http://www.uitlaten.com/home/nieuws.html

Groeten,
Bestuur Pumadrivers
:fordpuma: rijder sinds 29/3/2002

Gesloten